Klinikę Grand Dental tworzy zgrany zespół profesjonalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i pasji starają się stworzyć piękny i niepowtarzalny uśmiech dla każdego z naszych pacjentów.


Michał Wierzbicki

Lekarz dentysta
Lekarz implantolog PSI, ICOI, DGOI

Założyciel kliniki Grand Dental. Ukończył gdańską Akademię Medyczną.
Specjalizuje się w implantologii, chirurgii stomatologicznej, oraz stomatologii estetycznej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i konferencjach w Polsce i na świecie. Absolwent Curriculum Implantologicznego. Uzyskał tytuł lekarza implantologa PSI , ICOI oraz DGOI. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. W czasie wolnym pasjonat sportów zimowych i motorowych.

W klinice zajmuje się implantologią, chirurgią stomatologiczną, protetyką oraz stomatologią estetyczną.

Kamila Wielgut

Lekarz dentysta

Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz endodontycznym. Wykonuje również prostsze zabiegi chirurgiczne oraz protetyczne

Piotr Górski

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Absolwent Gdańskiego Uniwesytetu Medycznego. Doświadczenie zdobył pracując w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Wojewodzkiwgo Szpitala w Toruniu oraz w Klinicznym Oddziale Chirurgii Szczekowo - Twarzowej w Toruniu. Pasjonat dalekich i bliskich podróży.

W klinice zajmuje się zaawansowanymi zabiegami z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.

Beata Maciejewska

Higienistka stomatologiczna

W klinice dba o Pacjentów przeprowadzając zabiegi higienizacji.

Joanna Rutkowska

Asystentka stomatologiczna

W klinice asystuje lekarzowi podczas wykonywania zabiegów.

Małgorzata Ciepiela

Rejestratorka

W Klinice odpowiada za planowanie i przebieg wizyt,a także dba o to, aby każdy z Pacjentów czuł sie u nas komfortowo.

Agnieszka Wierzbicka

Manager Grand Dental

Kieruje rozwojem i organizacją pracy. Z wykształcenia magister pielęgniarstwa. Ukończyła studia podyplomowe z „Zarządzania w Zakładach Opieki Zdrowotnej", aby profesjonalnie zarządzać placówką.